bBattery

Cách đơn giản để kiểm tra tình trạng pin của Laptop

Thay vì các bạn phải tạo file report bằng powercfg ở cmd, rồi mở file report ra xem, sau đó tính toán độ chai pin thủ công thì công cụ này sẽ đơn giản hóa công việc đó chỉ với 1 dòng lệnh


Windows 8, 10 & 11: Copy dòng lệnh dưới đây rồi paste vào PowerShell hoặc Terminal, nhấn Enter và xem kết quả
irm battery.mhqb365.com/win | iex

MacOS: Đang phát triển

Linux: Đang phát triển

Nhật ký
  • 29/11/2023: Hỗ trợ cho laptop có 2 pin (Surface, Lenovo, etc..)
  • 5/6/2023: Cập nhật hiển thị thêm các thông số khác về pin, cơ bản hoàn thiện cho Windows (chưa hỗ trợ cho laptop có 2 pin)
  • 4/6/2023: Phát hành phiên bản cho Windows, hiện tại chỉ xem được 4 thông số (dung lượng thiết kế, dung lượng hiện tại, % dung lượng tối đa, % độ chai pin)
  • Lưu ý
  • Các thông số hiển thị chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố phần cứng (bo mạch chủ, ROM pin, v.v..), cho nên thay vì nhìn vào thông số thì hãy dựa vào thời lượng pin sử dụng thực tế có phù hợp với nhu cầu của bản thân hay không

  • From mhqb365.com with ❤