bBattery

Cách đơn giản để kiểm tra tình trạng pin của Laptop 😍

Thay vì các bạn phải tạo file report bằng powercfg ở cmd, rồi mở file report ra xem, sau đó tính toán độ chai pin thủ công thì công cụ này sẽ đơn giản hóa công việc đó chỉ với 1 dòng lệnh 😘


Windows 8, 10 & 11:

👉 Copy dòng lệnh irm dưới đây rồi paste vào PowerShell hoặc Terminal sau đó Enter và xem kết quả
irm battery.mhqb365.com/win | iex

👉 Không thích run irm thì tải file bBattery.ps1 về rồi click chuột phải vào file bBattery.ps1 và chọn Run with PowerShell

👉 Vẫn ngại tải file ở đây thì vào github.com/mhqb365/bbattery xem mã nguồn file bBattery.ps1 rồi tải về và Run with PowerShell

MacOS:

Đang phát triển

Linux:

Đang phát triển


Nhật ký:
  • 👉 29/11/2023: Hỗ trợ cho laptop có 2 pin (Surface, Lenovo, etc..)
  • 👉 05/06/2023: Cập nhật hiển thị thêm các thông số khác về pin, cơ bản hoàn thiện cho Windows (chưa hỗ trợ cho laptop có 2 pin)
  • 👉 04/06/2023: Phát hành phiên bản cho Windows, hiện tại chỉ xem được 4 thông số (dung lượng thiết kế, dung lượng hiện tại, % dung lượng tối đa, % độ chai pin)
  • Lưu ý:
  • 👉 Các thông số hiển thị chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố phần cứng (bo mạch chủ, ROM pin, v.v..), cho nên thay vì nhìn vào thông số thì hãy dựa vào thời lượng pin sử dụng thực tế có phù hợp với nhu cầu của bản thân hay không

  • From mhqb365.com with ❤